Skip links

Author: Emmanuel Verraes

Auteursrecht is geen ruilmiddel

Het volgende scenario klinkt je wellicht bekend in de oren: je neemt muziek op in de studio en bij gebrek aan budget gaat je producer ermee akkoord om een aandeel in je auteursrechten te nemen in plaats van cash on the table. Of nog: de

Creativiteit fiscaal aangemoedigd: onder welke voorwaarden kan u als bedrijfsleider auteursrechten uit uw onderneming ontvangen?

Sinds 2008 komt uw beroepsinkomen uit exploitatie van auteursrechtelijk beschermde creaties, met inbegrip van computerprogramma’s, in aanmerking voor een fiscaal gunstige behandeling. Aangezien de wetgever daartoe weinig concrete richtsnoeren aanreikt, vult de overheid dat ruime wettelijke kader in door middel van omzendbrieven (zgn. “circulaires”). Dit