Skip links

Octrooirecht

Een octrooi (in het Engels “patent”, in het Frans “brevet”) is een exclusief recht verleend voor een uitvinding die nieuw is, op uitvinderswerkzaamheid berust (m.a.w. niet voor de hand liggend is) en vatbaar is voor toepassing op industrieel gebied. In ruil voor de onthulling van de uitvinding biedt de wet een tijdelijke exclusiviteit die de octrooihouder het recht geeft om elke derde te verbieden de betreffende uitvinding te exploiteren zonder zijn toestemming. Om een dergelijk recht te verkrijgen, dient een aanvraag te worden ingediend bij de daarvoor bevoegde instanties. Een octrooi kan worden aangevraagd op nationaal en op internationaal niveau (Europees Octrooiverdrag). Sinds 2012 werden op Europees niveau verschillende onderdelen voor een communautair octrooi (ook wel “Europees octrooi met eenheidswerking”, “Gemeenschapsoctrooi” of “unitair octrooi” genoemd) goedgekeurd, bij wijze van verordeningen en een daarbij aansluitend verdrag. Aangezien nog een onvoldoende aantal landen het betreffende verdrag hebben geratificeerd, ziet het er naar uit dat de inwerkingtreding nog een tijd op zich kan laten wachten.

Wij staan ons cliënteel bij in octrooirechtelijke geschillen en in het kader van overdrachten van technologie. Indien wenselijk, wordt hiervoor samengewerkt met externe technische deskundigen uit ons netwerk.

Ook bieden we advies met betrekking tot de fiscale gunstmaatregelen voor octrooi-inkomsten, die voor exploitanten van uitvindingen aanzienlijke financiële voordelen bieden.

Bij inbreuken op een octrooi (bijvoorbeeld in het geval van namaak) werken we de gepaste strategie uit en leiden we desgevallend de daaraan gekoppelde gerechtelijke procedures in. Zo nodig schakelen we de douane in om inbreukmakende producten tegen te houden.