Skip links

Onze diensten

Onze diensten

Waarmee helpen we je?

Indie Law levert diensten in de intellectuele eigendom, waar auteursrecht en merkenrecht een belangrijk onderdeel van zijn, digitale rechten en informatie- en communicatietechnologie (“ICT”), media & entertainment en alle domeinen waarmee creatoren en ondernemers geconfronteerd worden, zoals commercieel recht en contracten, privacy en gegevensbescherming, het bekomen van clearances, fiscaal recht voor auteurs en IT’ers, en het kunstenaarsstatuut.

Vanaf het begin van je carrière of startup-fase van je onderneming is een lange termijnvisie bepalend voor duurzaamheid en groei. Dit vertaalt zich in het opzetten van een passende structuur en het beschermen van je creaties en merken. Hierbij bieden we je graag een klankbord en ondersteuning. Doorheen je traject zullen heel wat juridische aspecten, zoals contracten en geschillen, je pad kruisen. Omdat die een impact op je toekomst hebben, is degelijk advies cruciaal.

Hoe gaan we te werk?

Omdat een advocaat-cliëntrelatie gebouwd is op begrip en vertrouwen, is een oriënterend gesprek bij de aanvang van de samenwerking nuttig. Dat laat toe om de noden, werkwijze en samenwerkingsvoorwaarden in kaart te brengen.

Ook legt de wet advocaten bepaalde formaliteiten op, zoals het nemen van een kopie van je identiteitskaart.

Na het in kaart brengen van de zaak en de merites ervan, stippelen we een actieplan en tijdslijn uit en maken we een inschatting van tijdsduur en budget.

Onomwonden communicatie en “management of expectations” komen de samenwerking alleen maar ten goede.

Eens het actieplan in werking gezet houden we je op de hoogte van elke evolutie en volgende stap. Omdat de uitkomst van een zaak waarbij een andere partij betrokken is, niet toelaat de exacte uitkomst ervan te voorspellen, is continu overleg een must.

Advies over intellectuele eigendom

We bieden een permanent klankbord en bijstand bij de dagdagelijkse handelingen die je carrière of onderneming vergen. Daarnaast zijn er ook onverwachte of uitzonderlijke situaties die een specifieke actie vereisen, zoals een aanbod of een geschil, waarvoor we “ad hoc”-advies over de rechtspositie en te ondernemen acties uitwerken.

Contact opnemen

Advies over intellectuele eigendom

We bieden een permanent klankbord en bijstand bij de dagdagelijkse handelingen die je carrière of onderneming vergen. Daarnaast zijn er ook onverwachte of uitzonderlijke situaties die een specifieke actie vereisen, zoals een aanbod of een geschil, waarvoor we “ad hoc”-advies over de rechtspositie en te ondernemen acties uitwerken.

Contact opnemen

Bescherming van intellectuele eigendom

Hoewel er geen formaliteiten nodig zijn om een auteursrecht te hebben, kunnen bepaalde handelingen wel nuttig zijn omdat ze de datum van ontstaan van je creatie aantonen. Daardoor kan je, in het geval van een plagiaatdiscussie, bewijzen dat jouw werk er als eerste was.

Voor andere rechten, zoals merken (en op een uitzondering na ook tekeningen en modellen) is registratie wel vereist.

Elk intellectueel eigendomsrecht heeft dus specifieke voorwaarden en een eigen beschermingsregime. We helpen je om de juiste bescherming voor je creaties te identificeren en vervolgens met de geëigende procedures om de bescherming te verkrijgen of op te drijven. Ook werken we de juiste strategie en acties uit in het geval er iemand inbreuk pleegt op je rechten.

Contact opnemen

Courtesy of the artist and Xavier Hufkens, Brussel

Courtesy of the artist and Xavier Hufkens, Brussel

Bescherming van intellectuele eigendom

Hoewel je als creator in principe een auteursrecht hebt op je werk zonder dat daartoe formaliteiten vereist zijn, kan het nuttig zijn om toch bepaalde handelingen te stellen die zekerheid geven over de datum van creatie. Mocht er zich in de toekomst een discussie stellen, dan kan het cruciaal zijn om het eerdere bestaan van je werk te kunnen aantonen. Andere rechten, zoals merken (en op een uitzondering na ook tekeningen en modellen), behoeven dan wel weer registratie. Elk intellectueel eigendomsrecht heeft specifieke

voorwaarden en een eigen beschermingsregime. We helpen je om de juiste bescherming voor je creaties te identificeren en vervolgens met de geëigende procedures om de bescherming te verkrijgen of op te drijven. Ook werken we de juiste strategie en acties uit in het geval er iemand inbreuk pleegt op je rechten.

Contact opnemen

Contracten intellectuele eigendom

Sinds het begin van zijn loopbaan heeft Emmanuel ruim 10.000 contracten opgesteld, behandeld of onderhandeld. Hieronder een opsomming van de soorten overeenkomsten die we het frequentst onder handen nemen:

Meer over contracten

Contracten intellectuele eigendom

Sinds het begin van zijn loopbaan heeft Emmanuel ruim 10.000 contracten opgesteld, behandeld of onderhandeld. Hieronder een opsomming van de soorten overeenkomsten die we het frequentst onder handen nemen:

Meer over contracten

Geschillen intellectuele eigendom

Een geschil voorkomen is uiteraard altijd beter dan het te moeten verhelpen, maar soms is het onvermijdelijk. Een gebrekkige communicatie is met verve dé belangrijkste oorzaak van geschillen. Het uitspreken van intenties en verwachtingen in de loop van een samenwerking kan dus heel wat ellende besparen. In andere gevallen is het kwaad al geschied en kan je niet anders dan ertegen optreden, bijvoorbeeld in het geval van plagiaat. Ook in het beslechten van geschillen bieden we ondersteuning.

Meer over geschillen

Geschillen intellectuele eigendom

Een geschil voorkomen is uiteraard altijd beter dan het te moeten verhelpen, maar soms is het onvermijdelijk. Een gebrekkige communicatie is met verve dé belangrijkste oorzaak van geschillen. Het uitspreken van intenties en verwachtingen in de loop van een samenwerking kan dus heel wat ellende besparen. In andere gevallen is het kwaad al geschied en kan je niet anders dan ertegen optreden, bijvoorbeeld in het geval van plagiaat. Ook in het beslechten van geschillen bieden we ondersteuning.

Meer over geschillen