Skip links

Clearances (synchronisatie, sampling, vertalingen, …)

Synchronisatie – Indien een producent van een audiovisuele productie (TV, film, reclame, …) of van een radiospot bestaande muziek wenst te gebruiken, dan is hiervoor toestemming vereist van de rechthebbenden. Het is belangrijk om de licentievoorwaarden van dergelijke synchronisaties contractueel goed te definiëren, waarbij een kennis van de gangbare tarieven in de sector noodzakelijk is.  Het kantoor begeleidt dergelijke clearance procedures en biedt strategisch advies in functie van het concreet beoogde gebruik.

Sampling – Indien met voor een muziekwerk of –opname gebruik wenst te maken van een fragment van een bestaand muziekwerk, dan is daarvoor de toestemming van de rechthebbenden vereist. Ook hier is het belangrijk om dit contractueel sluitend in te kaderen, alsook om een kennis te hebben van welke vergoedingen hiervoor gebruikelijk zijn.

Vertalingen, adaptatie – Indien men een vertaling of een adaptatie van een (muziek)werk wenst te maken, dan is daarvoor toestemming van de rechthebbenden vereist. Het kantoor begeleidt onderhandelingen hiervoor en geeft daarbij een adequate contractuele ondersteuning.