Skip links

Contracten Intellectuele eigendom

Contracten Intellectuele eigendom

Het belang van een goed contract

Velen denken dat een geschreven contract slechts een formaliteit is en herleid kan worden tot een “standaard-documentje”. Hoewel dat laatste in sommige gevallen waar is (dit zijn dan “instap-contracten” waar er geen ruimte is voor onderhandeling), gaat dit allerminst op voor een contract dat een lange termijn-samenwerking regelt.

Onze ervaring

Sinds het begin van zijn loopbaan heeft Emmanuel ruim 10.000 contracten opgesteld, behandeld of onderhandeld. Hieronder een opsomming van de soorten overeenkomsten die we het frequentst onder handen nemen:

Courtesy of the artist and Xavier Hufkens, Brussel

Muziek

Artiestenovereenkomst, licentieovereenkomst, distributieovereenkomst, 360-gradenovereenkomst, producersovereenkomst, video-overeenkomst, remixovereenkomst, sample- of synchronisatielicentie, uitgavecontract, opname- of captatiecontract, uitzendcontract, managementovereenkomst, boekingsovereenkomst, sessiemuzikantenovereenkomst en overeenkomst voor het maken van foto’s of artwork.

Contacteer ons

Courtesy of the artist and Xavier Hufkens, Brussel

Muziek

Artiestenovereenkomst, licentieovereenkomst, distributieovereenkomst, 360-gradenovereenkomst, producersovereenkomst, video-overeenkomst, remixovereenkomst, sample- of synchronisatielicentie, uitgavecontract, opname- of captatiecontract, uitzendcontract, managementovereenkomst, boekingsovereenkomst, sessiemuzikantenovereenkomst en overeenkomst voor het maken van foto’s of artwork.

Contacteer ons

Audiovisueel

(Co)auteursovereenkomsten voor schrijvers, bewerkers, scenaristen, regisseurs, grafische ontwerpers en componisten, synchronisatieovereenkomsten voor gebruik van bestaande muziek, ontwikkelingsovereenkomsten (synopsis/bijbel), productie- en coproductieovereenkomsten, formatlicentie, contracten voor acteurs en figuranten, alsook diverse licenties voor gebruik van locaties, voorwerpen en merken in de productie.

Contacteer ons

Audiovisueel

(Co)auteursovereenkomsten voor schrijvers, bewerkers, scenaristen, regisseurs, grafische ontwerpers en componisten, synchronisatieovereenkomsten voor gebruik van bestaande muziek, ontwikkelingsovereenkomsten (synopsis/bijbel), productie- en coproductieovereenkomsten, formatlicentie, contracten voor acteurs en figuranten, alsook diverse licenties voor gebruik van locaties, voorwerpen en merken in de productie.

Contacteer ons

Kunst en performance

Expositiecontact, opvoeringsovereenkomst, consignatie, aanbesteding, exclusiviteitscontract tussen kunstenaar en galerij, koopovereenkomst en leenovereenkomst.

Contacteer ons

Kunst en performance

Expositiecontact, opvoeringsovereenkomst, consignatie, aanbesteding, exclusiviteitscontract tussen kunstenaar en galerij, koopovereenkomst en leenovereenkomst.

Contacteer ons

IP-licenties

Overdracht van auteursrechten, merkenlicenties en coëxistentieovereenkomsten, ontwikkeling en licentie van software, formatlicenties, productieovereenkomsten voor design.

Contacteer ons

Installation view ‘It won’t last forever (or maybe it will)’ by Ben Edmunds at Tatjana Pieters, Ghent (BE), 2021
Image © Dirk Pauwels
Courtesy of the artist and Tatjana Pieters, Ghent

Installation view ‘It won’t last forever (or maybe it will)’ by Ben Edmunds at Tatjana Pieters, Ghent (BE), 2021
Image © Dirk Pauwels
Courtesy of the artist and Tatjana Pieters, Ghent

IP-licenties

Overdracht van auteursrechten, merkenlicenties en coëxistentieovereenkomsten, ontwikkeling en licentie van software, formatlicenties, productieovereenkomsten voor design.

Contacteer ons

Courtesy of the artist and Xavier Hufkens, Brussel

Onderhandelingen

Bij heel wat overeenkomsten komen dezelfde bestanddelen terug die de kern uitmaken van elke onderhandeling: reikwijdte en (al dan niet) exclusiviteit van de overdracht van auteursrechten of naburige rechten, royaltypercentages , voorschot, verplichtingen qua release of oplevering, duur en grondgebied van de exploitatie en bepalingen over de beëindiging van de overeenkomst.

Door onze sectorkennis hebben we een inzicht in de onderscheiden gevoeligheden, de onderhandelingsmarges en de risico’s. Een contract moet bovendien leesbaar zijn: hoe kan het correct worden nageleefd als het niet duidelijk is? Verder moet het ook de nodige veiligheden inbouwen. Geen enkel contract kan een vertrouwensbreuk herstellen, maar wel kan het beschermende maatregelen en exitscenario’s voorzien voor als het fout loopt.

Contacteer ons

Courtesy of the artist and Xavier Hufkens, Brussel

Onderhandelingen

Bij heel wat die overeenkomsten komen dezelfde bestanddelen terug die de kern uitmaken van elke onderhandeling: reikwijdte en (al dan niet) exclusiviteit van de overdracht van auteursrechten of naburige rechten, percentages qua royalty, voorschot, verplichtingen qua release of oplevering, duur en grondgebied van de exploitatie en bepalingen over de beëindiging van de overeenkomst.

Door onze sectorkennis hebben we een inzicht in de onderscheiden gevoeligheden, de onderhandelingsmarges en de risico’s. Een contract moet bovendien leesbaar zijn: hoe kan het correct worden nageleefd als het niet duidelijk is? Verder moet het ook de nodige veiligheden inbouwen. Geen enkel contract kan een vertrouwensbreuk herstellen, maar wel kan het beschermende maatregelen en exitscenario’s voorzien voor als het fout loopt.

Contacteer ons