Skip links

Geschillen Intellectuele eigendom

Geschillen Intellectuele eigendom

Courtesy of the artist and Gallery Sofie Van de Velde

Onze visie

Een geschil voorkomen is uiteraard altijd beter dan het te moeten verhelpen, maar soms is het onvermijdelijk. Een gebrekkige communicatie is met verve dé belangrijkste oorzaak van geschillen. Het uitspreken van intenties en verwachtingen in de loop van een samenwerking kan dus heel wat ellende besparen. In andere gevallen is het kwaad al geschied en kan je niet anders dan ertegen optreden, bijvoorbeeld in het geval van plagiaat. Ook in het beslechten van geschillen bieden we ondersteuning.

Onze werkwijze

De eerste stap is analyseren waar het geschil – in veel gevallen dus de onderliggende miscommunicatie – is ontstaan. Daarna bekijken we wat er precies nodig is om de verwachtingen van de partijen opnieuw gelijk te stemmen. Van daaruit kan er constructief aan een concrete oplossing worden gewerkt.

Gerechtelijke procedure

Wanneer je zelf een dagvaarding in de bus krijgt of wanneer onderhandelingen met de tegenpartij geen resultaat opleveren, wordt je conflict beslecht door de rechtbank. In een dergelijk scenario is het van kapitaal belang om je rechtspositie juist te kunnen inschatten en in functie daarvan de juiste strategie te bepalen.

Contacteer ons

Minnelijke oplossing

Indien de omstandigheden het toelaten, zullen we steeds zoeken naar een minnelijke oplossing en het sluiten van een dading. Een « dading » is een overeenkomst waarmee een einde wordt gemaakt aan een geschil en waarin een regeling wordt getroffen waarin beide partijen zich kunnen vinden. Het grote voordeel daarvan is dat je het lot in eigen handen houdt.

Contacteer ons