Skip links

Over Indie Law

Over Indie Law

Onze waarden

INDIE LAW STAAT VOOR

Pragmatische ingesteldheid

We denken met je mee bij het uitwerken van win-win-oplossingen en hoe vermijdbare conflicten te voorkomen.

Oplossingsgerichte aanpak

Een probleem vraagt om een oplossing. Onze doelstelling is making things happen.

Integriteit

We behartigen geen zaken waar we niet in geloven of achter staan. Bij de eedaflegging zweert elke advocaat trouwens om geen zaak aan te raden of te verdedigen die hij naar eer en geweten niet gelooft rechtvaardig te zijn. We houden daar graag aan vast.

Globale benaderingswijze

Niet enkel juridische, maar ook economische en sectoreigen overwegingen verdienen de aandacht bij het uitwerken van strategieën en oplossingen. We maken ook steeds een kosten/baten-afweging, zodat ook dit element mee in rekenschap kan worden genomen bij de koersbepaling.

Duidelijke communicatie

We geven je een realistische inschatting van kansen, tijd en kosten, omdat we het element “management of expectations” uiterst belangrijk vinden in een vertrouwensrelatie. We willen een onvervalst klankbord bieden. Onhaalbare beloftes maken, is niet onze stijl.

Persoonlijke dienstverlening

Iedere persoon of structuur heeft eigen noden en bezorgdheden. Dat vraagt om persoonlijke, op maat gesneden oplossingen. We leveren geen bandwerk, maar luisteren eerst naar je verhaal om vervolgens het gepaste antwoord uit te werken.

Ons team ontmoeten?

Maak kennis