Skip links

BESCHERMING VAN INTELLECTUELE
EIGENDOM

BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

Hoewel je als creator in principe een auteursrecht hebt op je werk zonder dat daartoe formaliteiten vereist zijn, kan het nuttig zijn om toch bepaalde handelingen te stellen die zekerheid geven over de datum van creatie. Mocht er zich in de toekomst een discussie stellen, dan kan het cruciaal zijn om het eerdere bestaan van je werk te kunnen aantonen. Andere rechten, zoals merken (en op een uitzondering na ook tekeningen en modellen), behoeven dan wel weer registratie.

Elk intellectueel eigendomsrecht heeft specifieke voorwaarden en een eigen beschermingsregime. We helpen je om de juiste bescherming voor je creaties te identificeren en vervolgens met de geëigende procedures om de bescherming te verkrijgen of op te drijven. Ook werken we de juiste strategie en acties uit in het geval er iemand inbreuk pleegt op je rechten.

Contact opnemen met Indie Law

Voor dringende zaken kan je ons bellen op:

+32 497 97 53 60
Plan een videomeeting in

    Wij kijken alvast uit naar je bericht!