Skip links

ICT- Recht

“ICT-recht” is een verzamelnaam voor de brede waaier aan rechtsgebieden waarmee de digitale wereld in aanraking komt en regelt de juridische gevolgen van het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in onze samenleving.

Het digitale tijdperk brengt talrijke juridische uitdagingen met zich mee. Deze hebben onder meer betrekking op de privacy en de bescherming van (persoons)gegevens, intellectuele eigendom (naast de klassieke exclusiviteitsrechten zoals het auteursrecht en het merkenrecht is er ook de rechtsbescherming van computerprogramma’s, databanken, chips en domeinnamen), elektronische handel en overeenkomsten via het internet, typische ICT-contracten voor ontwikkeling van computerprogramma’s en levering van bepaalde informaticadiensten (“Service Level Agreements”, cloud computing, enz.), de rechtsgeldigheid van de elektronische handtekening, regels over online reclame en “spam”, de vrijheid van meningsuiting via het internet, telecommunicatierecht, mededingingsrecht, online werving van ‘crowd funding’, online wedstrijden en kansspelen, computercriminaliteit, strafrechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid, internationaal privaatrecht, enz.

Aangezien digitaal het ‘nieuwe normaal’ is en ons functioneren er, zowel persoonlijk als zakelijk, onlosmakelijk van doorvlochten is, behoort dit rechtsdomein tot de dagelijkse praktijk van ons kantoor. Het belang van een correcte naleving van de wet- en regelgeving ter zake is niet te onderschatten. Los van de confrontatie met juridische problemen, stellen overtreders van bijvoorbeeld privacy-regels zich bloot aan zware geldboetes.  In de Europese Unie geldt een eengemaakte privacyregelgeving, wat het belang van deze (grensoverschrijdende) materie des te meer illustreert.