Skip links

Auteursrecht en naburige rechten

Het auteursrecht beschermt ‘werken van letterkunde of kunst’ – dit wordt ruim geïnterpreteerd – die ‘oorspronkelijk’ (origineel) zijn doordat ze het ‘stempel’ van de maker dragen. De prestaties van uitvoerders, producenten en omroepen zijn heel nauw met het auteursrechtelijk beschermde werk verbonden, waardoor hun rechten de naam ‘naburige rechten’ meekregen.

In essentie zijn auteursrechten en naburige rechten exclusieve rechten waardoor de rechthebbenden anderen kunnen verbieden om hun werk of prestatie te reproduceren of aan het publiek mee te delen/ beschikbaar te stellen.

Deze materie wordt meer en meer over de grenzen heen geharmoniseerd. Op internationaal niveau gebeurt dit door verdragen, op Europees niveau door richtlijnen of verordeningen en rechtspraak die deze wetgevende teksten interpreteert.

Een vol begrip van de relevante wetgeving en rechtspraak is – net zoals een inzicht in de praktijken van de sector – een noodzakelijke voorwaarde indien men als auteur, componist, artiest, producent, omroep of andere rechthebbende zijn werken of prestaties wil beschermen en exploiteren.

Ons kantoor heeft doorheen de jaren een sterke praktijkervaring opgebouwd in het opstellen en onderhandelen van auteursovereenkomsten (inclusief uitgaveovereenkomsten), artiestenovereenkomsten, licentieovereenkomsten (inclusief het bekomen van toestemmingen, zogenaamde “clearances”, voor synchronisaties in radio- of televisiespots of films, adaptaties en/of vertalingen), distributieovereenkomsten, productieovereenkomsten, uitzendovereenkomsten en alle andere contracten in de creatieve sector. Het doortastend inzicht in de belangen en mechanismen van de creatieve sector, is een troef waarmee we ons graag onderscheiden.

Naast het geven van advies en voeren van contractsonderhandelingen in binnen- en buitenland, begeleiden we verschillende actoren bij de opstart en uitbouw van hun activiteiten en de bescherming van hun rechten in dit verband. De handhaving van deze rechten, bijvoorbeeld in het geval van ‘namaking’ (namaak, naargelang de context ook wel “plagiaat” of “piraterij” genoemd), maakt daar en onlosmakelijk onderdeel van uit. Om deze rechten af te dwingen, wordt indien nodig de meest dienende gerechtelijke procedure ingeleid en wordt daar waar mogelijk de douane ingeschakeld. Ook bieden we juridisch en zakelijk advies bij de keuze van de meest geschikte werkingsstructuur bij het exploiteren van de intellectuele eigendomsrechten, aansluiting bij en onderhandelingen met beheersvennootschappen, opstellen van modelovereenkomsten enz. Ten slotte worden we vaak geraadpleegd voor “due diligence”-opdrachten bij overnames van ondernemingen die intellectuele eigendom hebben opgebouwd.