Skip links

Merkenrechten

Een merk (in het Engels “Trade Mark” of “Trademark”) is een teken waarmee een ondernemer zijn waren en diensten onderscheidt van waren en diensten van een andere onderneming. Vaak groeit dit uit tot het belangrijkste actief van een onderneming. Zo is het merk “Apple” naar schatting ongeveer 113 miljard euro waard, “Google” zo’n 67 miljard euro en Coca-Cola om en bij de 65 miljard euro. Dergelijke economische waarden zijn zonder accurate merkbescherming onmogelijk.

Om voor een merkenrecht in aanmerking te komen, is een registratie bij de daarvoor bevoegde instantie verplicht. Eens een merk (woord, beeld, vorm, kleur of zelfs geur) ingeschreven is, kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht, onder welomschreven voorwaarden, iedere derde het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken verbieden. Een merk kan worden geregistreerd op verschillende niveaus: op nationaal (in ons geval de Benelux), internationaal en/of communautair (Europees) niveau.

Wij staan ons cliënteel bij in de uitbouw en handhaving van merkenrechten en -portfolio’s (registratie van merken, strategisch en inhoudelijk merkenadvies, voeren van opposities) en bij de exploitatie ervan (o.a. franchise- en licentieovereenkomsten). Bij een inbreuk op een merkenrecht (namaak of “counterfeit”, inbreuk op distributierechten enz.) wordt, bij gebrek aan een minnelijke oplossing (bijv. door een “co-existentieovereenkomst”), de geijkte gerechtelijke procedure ingeleid en wordt desgevallend de douane ingeschakeld om inbreukmakende goederen tegen te houden.