Skip links

Commercieel recht en Contractenrecht

De term “commercieel recht” slaat op het geheel van regels die van toepassing zijn op het handelsverkeer, met inbegrip van de daarbij gesloten overeenkomsten. Dit gaat niet enkel om koop, huur van diensten en andere klassieke overeenkomsten, maar evengoed om sponsorcontracten of algemene en bijzondere voorwaarden die een onderneming toepasselijk maakt op haar relatie met haar klanten (“B2B” en/of “B2C”). Ook de materie van facturen en betwistingen daaromtrent maakt daar deel van uit. De wetgeving inzake Marktpraktijken regelt op heel wat gebieden de verhoudingen tussen ondernemers onderling en tussen ondernemer en consument. Het overtreden van deze regels kan zware sancties tot gevolg hebben.  In het kader daarvan gelden algemene principes van eerlijke marktpraktijken, maar even goed bijzonder bepalingen inzake vergelijkende reclame en prijsaanduiding.

Elke persoon of onderneming die zich in het handelsverkeer beweegt, wordt onvermijdelijk op dagelijkse basis met deze aspecten van het recht geconfronteerd. Ons kantoor biedt bijgevolg ook op dit vlak een continue ondersteuning.