Skip links

Kunstenaarsstatuut en sociale wetgeving

Er bestaat veel onzekerheid op het vlak van toepassing van sociale regelgeving in de creatieve sector.  Ons kantoor adviseert kunstenaars en ander actoren in het veld over een optimale implementatie van de geldende regelgeving.