Skip links

Kwekersrecht en biotechnologie

Dit onderdeel van het intellectuele eigendomsrecht betreft het beschermingsstatuut van kweekproducten (plantenvariëteiten, dierenrassen) en van biotechnologische uitvindingen.

Dossiers in deze materie worden steeds in samenwerking met een externe technische deskundige behartigd, zodat de juridische aspecten onderbouwd kunnen worden met een gedegen wetenschappelijk fundament.