Skip links

Media- en entertainmentrecht

“Media- en Entertainmentrecht” is een verzamelnaam die gebruikt wordt ter aanduiding van de diverse rechtsgebieden waarmee de media- en entertainmentsector te maken heeft. Daartoe behoren niet enkel de intellectuele eigendomsrechten en alle daarmee gepaard gaande overeenkomsten, maar evenzeer bepaalde grond- en persoonlijkheidsrechten (recht van vrije meningsuiting, recht op afbeelding, recht op naam, recht van antwoord), fiscaal recht (fiscale optimalisatie van overeenkomsten en (pre)rulingaanvragen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen), sociaal recht (sociaal statuut van de kunstenaar, verplichtingen van auteurs/journalisten en artiesten, regels m.b.t. kinderarbeid, enz.), subsidies, algemeen contractenrecht (bijvoorbeeld management, boekingen, overeenkomsten voor levering van prestaties, …), strafrecht (bijvoorbeeld laster en eerroof, persmisdrijven, enz.).

Wij vertegenwoordigen in deze verscheidene rechtsgebieden actoren uit alle segmenten van de artistieke en mediasector, inclusief in de journalistiek, zowel in contractonderhandelingen als in het kader van gerechtelijke of buitengerechtelijke geschillen.

Aangezien heel wat ondernemingen, organisaties en artiesten niet kunnen bestaan zonder subsidies, worden we regelmatig geraadpleegd bij het opmaken en indienen van subsidiedossiers bij de daartoe bevoegde instanties/overheden.