Skip links

Tekeningen- en modellenrecht

Door middel van het tekeningen- en modellenrecht kunnen tekeningen (tweedimensionaal) en modellen (driedimensionaal) van het uiterlijk van een (op industriële schaal geproduceerd) gebruiksvoorwerp worden beschermd. Een tekening of model kan worden ingeschreven en beschermd voor zover de tekening of het model nieuw is en een eigen karakter heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om motieven van textiel of behang, maar evengoed om de (niet-functionele) vormgeving van meubilair, toestellen of kledij. Naast het recht dat volgt uit een inschrijving, kunnen tekeningen en modellen onder bepaalde voorwaarden eveneens bescherming genieten zonder dat daartoe formaliteiten nodig zijn.

Door de laagdrempeligheid van het auteursrecht op het vlak van het oorspronkelijkheidsvereiste (‘originaliteit’), kan ter bescherming van dergelijke tekeningen en modellen vaak ook een beroep worden gedaan op het auteursrecht. In functie van het voorliggende geval dient het juiste beschermingsregime te worden ingeroepen.

We behartigen uiteenlopende zaken in het tekeningen- en modellenrecht. Zo geven we bijstand en advies bij de registratie en verdere opvolging daarvan. Verder worden we geraadpleegd voor de handhaving van de rechten, met inbegrip van rechtsgeschillen, en voor het opstellen en onderhandelen van o.a. productie- en licentieovereenkomsten. Zo ondersteunen we de Unie van Designers in België (UDB), sinds 1981 de enige erkende nationale beroepsvereniging die interieurarchitecten, interieurvormgevers, grafische vormgevers en productontwikkelaars groepeert.

Om tekening- en modellenrechten af te dwingen, bijvoorbeeld in het geval van namaak (naargelang de context ook wel “plagiaat” of “piraterij” genoemd) of een inbreuk op distributierechten, wordt zo nodig de meest dienende gerechtelijke procedure ingeleid en/of wordt de douane ingeschakeld om de inbreukmakende goederen tegen te houden. Iedere concrete situatie vergt een daaraan aangepaste strategie.