Skip links

Fiscaal recht: optimalisatie en rulings

Sinds de wet van 16 juli 2008 inzake de fiscale behandeling van auteursrechten en naburige rechten worden auteursrechten gekwalificeerd als roerende inkomsten. Dit houdt in dat degene die de auteursrechten uitbetaalt ‘aan de bron’ 15% roerende voorheffing (RV) moet inhouden. Tot 2012 was die RV ‘bevrijdend’, waardoor de auteur die inkomsten niet meer moest aangeven in zijn belastingaangifte. Auteursrechten betaald vanaf 2012 moeten voortaan altijd worden vermeld in de aangifte.

Aangezien vergoedingen voor prestaties, in tegenstelling tot de vergoeding voor de overdracht van auteursrechten, onderhevig zijn aan het gewone inkomstenbelastingenregime, stelt zich heel vaak de vraag naar een correcte allocatie van vergoedingen.  Ons kantoor adviseert sociale secretariaten, auteursrechthebbenden, producenten, uitzendkantoren (SBK’s) enz. met het oog op een optimale en voor de fiscus aanvaardbare toewijzing.  Sinds de invoering van de mogelijkheid tot “prefiling”, kan een aanvrager ter voorbereiding van een eventuele ruling advies inwinnen bij een afdeling van de Federale Overheidsdienst Financiën. Ook het begeleiden van dergelijke aanvragen behoort tot onze praktijk.