Skip links

Je intieme levenssfeer: een kostbaar goed. Wat te doen tegen de ongewenste verspreiding van naaktbeelden?

Verschillende Vlaamse mediafiguren luidden recent nog de alarmbel naar aanleiding van het onrechtmatig lekken van in vertrouwen gemaakte en verstuurde beelden. Ondanks de publieke bewustmaking die daarop volgde, lijkt deze hedendaagse plaag zich onverstoord verder te zetten.

Eerder dit jaar leidde de bezorgdheid omtrent praktijken van wraakporno nog tot de invoering van nieuwe wetgeving die ingrijpende rechtsmiddelen biedt om tegen dergelijke misdrijven op te treden. Als slachtoffer hoef je dus niet langer lijdzaam toe te kijken en kan je wel degelijk gerichte actie ondernemen tegen de verspreiding van intieme beelden op het wereldwijde web.

Zo laat de spoedeisendheid je toe om in een versnelde procedure – door dagvaarding in kortgeding of zelfs op eenzijdig verzoekschrift – aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank te vragen om de verspreider én de internetprovider te bevelen om de niet toegestane verspreiding op staande voet stop te zetten. De rechter kan alle passende maatregelen opleggen om de beelden onmiddellijk weg te halen of ontoegankelijk te maken, ten laatste binnen de zes uren na de betekening van de beschikking. Daarbij geldt een vermoeden van volstrekte noodzakelijkheid en wordt elke verspreiding geacht zonder toestemming gebeurd te zijn, tot het bewijs van het tegendeel is geleverd.

Deze tussenkomst is mogelijk voor zowel zelfgemaakte als door anderen gemaakte beeld- of geluidsopnames in een situatie waarin je (deels) naakt bent of een expliciete seksuele daad stelt, terwijl je je in omstandigheden bevond waar je er in redelijkheid mocht van uitgaan dat je persoonlijke levenssfeer niet zou worden geschonden. Expliciete beelden gemaakt of doorgestuurd in het kader van bijvoorbeeld een relatie of flirt, of elke andere context van vertrouwen, mogen in geen geval zonder je toestemming publiek worden gemaakt, ook al heb je ingestemd met het maken ervan. Wanneer het beelden betreft van een minderjarige, dan geldt zelfs een onweerlegbaar vermoeden van gebrek aan instemming.

Op het plegen van dergelijke feiten staan strenge gevangenisstraffen. Wanneer dit gebeurt met kwaadwillig opzet of uit winstbejag – bijvoorbeeld voor verkoop aan media of om lezers te lokken naar een sensatieweblog – dan worden die gevangenisstraffen aangevuld met stevige geldboetes.

Gezien de razende snelheid waarmee informatie op het internet de wereld rond gaat, heeft de wetgever zijn pijlen niet enkel op de verspreider zelf gericht: ook de internetproviders worden aansprakelijk gesteld wanneer zij de opgelegde maatregelen niet of niet tijdig doorvoeren.

De emotionele impact van een gewetenloze schending van je intieme levenssfeer kan enorm zijn, is reeds meermaals gebleken. Nu de adequate rechtsmiddelen voorhanden zijn om krachtdadig én snel op te treden, kunnen we enkel aanraden om deze zonder aarzeling in te zetten wanneer je met zo’n pijnlijk voorval wordt geconfronteerd.

Indien je hierover verdere vragen hebt, dan kan je steeds vrijblijvend – en vanzelfsprekend in de grootste vertrouwelijkheid – contact met ons opnemen.